Εκπαίδευση μέσω PROJECT- PROJECT BASED LEARNING

Τα project  στην εκπαίδευση είναι μια μαθητοκεντρική εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία οι μαθητές αποκτούν βαθύτερες γνώσεις μέσω της ενεργής ενασχόλησης με πραγματικές προκλήσεις και προβλήματα. Μέσα σε μια δυναμική τάξη οι μαθητές μαθαίνουν ένα γνωστικό αντικείμενο εξερευνώντας ένα περίπλοκο θέμα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καθώς πρόκειται για μια μαθητοκεντρική μέθοδος, τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά.

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε ένα project επωφελούνται από:

  • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για το μέλλον τους (κριτική σκέψη, αποφασιστικότητα, ικανότητες σχεδίασης, ενσυναίσθηση, συνεργασία και επικοινωνία).
  • Την καλύτερη προετοιμασία Προετοιμάζοντας καλύτερα για το αυριανό εργασιακό περιβάλλον.
  • Την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου (ειδικά για μαθητές με διαφορετικό μαθησιακό στυλ) και έκφραση τους.

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας θα εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διδασκαλία καινοτόμα projects, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές μας να να σκεφτούν, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να συστηματοποιήσουν την εργασία τους στην Αγγλική Γλώσσα. Ειδικότερα, ένα από τα projects στο οποίο θα συμμετέχει το σχολείο μας είναι το SOS4LOVE Project το οποίο έτρεξε σε 58 χώρες και 1200 σχολεία την χρονιά που μας πέρασε. Το Project αυτό βασίζεται στους 17 στόχους του Ο.Η.Ε. για την βιωσιμότητα της ανθρωπότητας και πηγή έμπνευσης ήταν η κυρία Αγγελική Παππά (Βραβευμένη σαν μια από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς του κόσμου). Παράλληλα, θα συνεχίσουμε την διασύνδεση των τάξεων μας με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε άλλες χώρες με στόχο την εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα από τους καθηγητές του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *