Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα ανταγωνιστικό χώρο, όπου διαπρέπουν μόνο τα πιο έξυπνα και δραστήρια παιδιά. Τρανή απόδειξη αποτελούν οι βαθμολογίες των μαθητών, οι ασκήσεις που έχουν να κάνουν για το σπίτι αλλά και τα πάρα πολλά διαγωνίσματα που πρέπει να γράφουν συνεχώς. Οι δάσκαλοι και καθηγητές εξακολουθούν να δίνουν έμφαση στην απομνημόνευση παρά στην ουσιαστική συζήτηση. Συνεπώς, και το σύστημα βαθμολόγησης λειτουργεί με βάση το πόσο καλά θυμούνται οι μαθητές όλες τις πληροφορίες που τους έχουν παρουσιαστεί.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η εκπαίδευση που είναι βασισμένη σε αξίες δίνει έμφαση και σε κοινωνικές και διαπροσωπικές ικανότητες εκτός από τις γνωστικές που οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν έτσι και αλλιώς. Αυτό το είδος ολιστικής εκπαίδευσης επιτρέπει στους μαθητές να έχουν κριτική σκέψη και να είναι παράλληλα και κοινωνικά υπεύθυνοι. Το νέο αυτό εκπαιδευτικό μοντέλο δίνει έμφαση στην συνεργασία, στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, στην μάθηση αλλά και στις αξίες που θα πρέπει να τους χαρακτηρίζουν.

Σε μια ανταγωνιστική εποχή, όπου η άμεση πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών γίνεται όλο και πιο εύκολη, πλεονέκτημα θα έχουν αυτοί που θα κατέχουν καλύτερα τα λεγόμενα soft skills (ομαδικότητα, κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα, επικοινωνία, διαχείριση χρόνου) και όχι αυτοί που θα θυμούνται τα πιο πολλά.

Η εκπαίδευση που είναι βασισμένη στις αξίες δημιουργεί ένα ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον που βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών και ενισχύει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Με άλλα λόγια, διαμορφώνει τον χαρακτήρα τους και τους μαθαίνει να ζουν μια καλύτερη ζωή. Για αυτό τον λόγο, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους μικρούς μας μαθητές, πόσο σημαντικό είναι να έχουν ένα σωστό σύστημα αξιών στην ζωή τους. Αξίες όπως ομαδικότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα, επιμονή, δημιουργικότητα αλλά και δικαιοσύνη.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *