Η εξατομικευμένη εκπαίδευση αφορά τις διάφορες πρωτοβουλίες που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί έτσι ώστε το εκάστοτε εκπαιδευτικό υλικό να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και επίπεδα, στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Με την εφαρμογή της εξατομικευμένης εκπαίδευσης μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι ο κάθε μαθητής γίνεται αποδέκτης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που ταιριάζει απόλυτα στο επίπεδο και τις ανάγκες του. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν περισσότερη αυτονομία και ελευθερία κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ένα περιβάλλον εξατομικευμένης μάθησης, ενισχύει την αυτόνομη μάθηση, κινητοποιεί ακόμη περισσότερο τους μαθητές και τους κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους όσο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές νιώθουν μεγαλύτερη αυτονομία, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση όσο αφορά την εκπαίδευσή τους.

Στο σχολείο μας, στόχος μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εκπαιδευτική εμπειρία, σε όλους τους μαθητές μας. Εκτός από την συμμετοχή σε μικρά τμήματα, που δημιουργούνται ανάλογα με τις ανάγκες και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ο κάθε μαθητής γίνεται αποδέκτης ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού πακέτου. Μέσω την χρήση έξυπνων εφαρμογών (που μας επιτρέπουν να εστιάζουμε σε διάφορα αντικείμενα κάθε φορά), αλλά και της δυνατότητας για προσωπική ενισχυτική εκπαίδευση, ο κάθε μαθητής λαμβάνει μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, απόλυτα προσαρμοσμένη στο επίπεδό τους και τις ανάγκες του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως εφαρμόζουμε το μοντέλο της εξατομικευμένης εκπαίδευσης στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, καθώς και το πως μπορεί ο κάθε μαθητής να ωφεληθεί από αυτές τις πρωτοβουλίες, χωρίς να στερείται την μαγεία και τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *