Το να διατηρούμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας σε υψηλά επίπεδα αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία, καθώς σαν εκπαιδευτικοί πρέπει να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργιες μεθόδους και εργαλεία που θα εμπνεύσουν μικρούς και μεγάλους.

Ένα τέτοιο εργαλείο είναι και τα podcasts των οποίων η χρήση στην εκπαίδευση αποκτά όλο και περισσότερο νόημα με πάρα πολλά οφέλη, ιδιαίτερα για τους μαθητές.

Στο σχολείο μας, οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία και παραγωγή podcast με ευρεία θεματολογία. Κάποια από τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές μας από το καινούργιο αυτό project είναι τα παρακάτω:

  • Οι μαθητές ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους όσο αφορά την ομιλία στην ξένη γλώσσα την οποία διδάσκονται.
  • Τα podcasts καλύπτουν μια μεγάλη θεματολογία, κρατώντας το ενδιαφέρον των μαθητών μας αμείωτο, ‘αναγκάζοντάς’ τους να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα που μαθαίνουν για να συμμετέχουν.
  • Οι μαθητές για μία ακόμη φορά μαθαίνουν νέες δεξιότητες και εξοικειώνονται με νέες τεχνολογίες.
  • Συνεργασία και ομαδικότητα.
  • Η πρόσβαση αλλά και η δημιουργία των podcasts είναι δωρεάν και οι μαθητές μπορούν να τα ακούσουν όποτε θέλουν και από όπου θέλουν.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *