Χωρίς να έχουμε χάσει ούτε μία διδακτική ώρα την χρονιά που μας πέρασε, είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να κάνουμε την μετάβαση προς την ηλεκτρονική εκπαίδευση όσο πιο εύκολα και ομαλά γίνεται.

Από το 2012 οι μαθητές μας στο Σχηματάρι, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα ξένων γλωσσών από το σπίτι. Με τα σημερινά διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία, όλοι οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες μέσω Ίντερνετ χωρίς διακοπές και παρεμβολές.

Η επιλογή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών έχει γίνει με βάση τους παρακάτω παράγοντες:

  • Ασφάλεια.
  • Ευκολία στην χρήση και πρόσβαση από μαθητές και γονείς.
  •  Ευελιξία σε διαφορετικούς τύπους μαθημάτων και περιεχομένου.
  • Συμφωνία με τους εκπαιδευτικούς μας στόχους.
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών, μαθητών και γονέων.
  • Αξιοπιστία και ποιότητα σύνδεσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό μας πλάνο και τον σχεδιασμό των διαδικτυακών μαθημάτων.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *