Πτυχία Ισπανικών που παρέχουμε

 

1280px-Spain-flag-map-plus-ultra

 

  • DELE A1- C2 (Ινστιτούτου Cervantes)
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας