Εφαρμόζονται αποτελεσματικές εκπαιδευτικές διαδικασίες σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών  (Common European Framework).

Balancing stones


  • Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών διδάσκουν άριστα εκπαιδευμένοι καθηγητές με μεταπτυχιακές σπουδές και μεγάλη εμπειρία.

  • Εξαιρετικής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της εκπαιδευτικής ύλης.

  • Η εκπαίδευση υποστηρίζεται από την χρήση διαδραστικών πινάκων και εφαρμογών φορητών συσκευών μέσα στην τάξη.

  • Εξασφαλίζεται η διαρκής εξάσκηση μέσω προγραμμάτων στο εργαστήριο υπολογιστών (computer lab).

 

Επιτυγχάνεται η διαρκής ενεργή ενασχόληση των μαθητών μέσω τεχνολογιών elearning, καθώς ο κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον πηγές στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Επίσης ο κάθε μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει tests  και επιπλέον εργασίες αλλά και να παρακολουθήσει μαθήματα που μπορεί να έχασε λόγω απουσίας.

Εφαρμόζεται  ποιοτικός έλεγχος  διαμέσου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 1433 (πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό LLOYDS Register Quality Assurance),  αποτέλεσμα εντατικής αξιολόγησης σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής λειτουργίας ως προς το υψηλό επίπεδο σπουδών και την πρωτοπορία και καινοτομία στην εκπαίδευση.