Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας ανά τον κόσμο· κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από δύο εκατομμύρια εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο.

Ημερομηνίες εξετάσεων, εξέταστρα και εξεταστικά κέντρα

To British Council διενεργεί εξετάσεις IELTS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Διεξάγουμε εξετάσεις και σε άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε χρόνου.