Η γλώσσα είναι επικοινωνία! Το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης δεν είναι το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αλλά το αν θα μπορέσει ο μαθητής να επικοινωνήσει με αποτελεσματικό τρόπο, όταν το χρειαστεί.

Σε μια μελλοντική αγορά εργασίας, όπου όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν ένα πιστοποιητικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα έχει αυτός ο υποψήφιος που θα μπορεί να επικοινωνήσει σωστά.

Για αυτό τον λόγο, στο σχολείο μας δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία και ειδικότερα στον προφορικό λόγο. Από την μία, μικροί και μεγάλοι μαθητές συμμετέχουν κάθε χρόνο στο Microsoft Global Connection, όπου έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν με μαθητές από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για τους μεγαλύτερους μαθητές υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους στο TED-ed Club του σχολείου μας, όπου αναπτύσσουν δεξιότητες παρουσιάσεων, δημόσιας ομιλίας και συνεργασίας. Τα debates (ρητορική) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος δίνοντας την ευκαιρία στου μαθητές να εκπαιδεύονται στην ικανότητα της ρητορικής και δημόσιας ομιλίας. Φέτος, για πρώτη φορά οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής και μετάδοσης podcasts, με απώτερο στόχο την χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται από την πρώτη τάξη να μιλάνε και να συζητάνε συνεχώς στα Αγγλικά μέσα στην τάξη. Η γλώσσα χρησιμοποιείται σε καθημερινό αλλά και σε εξειδικευμένο πλαίσιο έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να εφαρμόζουν όλα αυτά που έχουν μάθει. Με αυτό τον τρόπο, αποκτούν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να μπορούν να πρωταγωνιστούν στον αυριανό ανταγωνιστικό χώρο εργασίας.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *