Τι είναι η ψηφιακή ιθαγένεια και πως σχετίζεται με την εκπαίδευση; Η ψηφιακή ιθαγένεια στην εκπαίδευση αφορά την χρήση ψηφιακών και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν σαν αποδέκτες μαθητές, γονείς και καθηγητές σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

Βασικός στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η αποδοτική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών που θα είναι ωφέλιμη στους μαθητές, στους γονείς αλλά και στην κοινωνία.

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί σημαντική εξέλιξη και έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε όλους μας. Καθώς όμως υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι που απορρέουν από την χρήση του Διαδικτύου και των τεχνολογιών αυτών, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να μάθουν τους μαθητές τους κάποιες βασικές αρχές.

Στο σχολείο μας, εκτός από την χρήση έξυπνων εφαρμογών και τεχνολογιών που κάνουν το μάθημα μας πιο ενδιαφέρον και αποδοτικό, μαθαίνουμε στα παιδιά τα παρακάτω:

  • Να είναι ευγενικά στο Διαδίκτυο.
  • Να προστατεύουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα.
  • Να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους και τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα (όσο αφορά ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες, φωτογραφίες, μουσική, κλπ.)
  • Να αποσυνδέονται συχνά από τον ψηφιακό κόσμο και να έρχονται περισσότερο σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο.

Είναι ευθύνη όλων μας να εκπαιδεύσουμε σωστούς και ικανούς νέους ψηφιακούς πολίτες.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *