Η χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική που περιλαμβάνει την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και παιχνιδιών με απώτερο σκοπό την πιο ενεργή ενασχόληση των μαθητών αλλά και την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων.

Τα παιχνίδια και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ενισχύουν την μάθηση και δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει. Παράλληλα, οι μαθητές διασκεδάζουν κατά την διάρκεια του μαθήματος, ενώ μαθαίνουν περισσότερα.

Η αποδοτική μάθηση προϋποθέτει την συνεχή προσοχή των μαθητών, την συνεχή βελτίωσή αλλά και την ενθάρρυνση τους. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με την βοήθεια ειδικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για μικρούς μαθητές.

Είτε το μάθημα γίνεται δια ζώσης είτε απομακρυσμένα, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια που ενισχύουν συνεχώς το ενδιαφέρον τους προς το μάθημα. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στο Διαδίκτυο που μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε το μάθημα μας πιο ζωντανό και ενδιαφέρον, τα παιχνίδια που χρησιμοποιούμε μέσα στην τάξη έχουν επιλεχθεί προσεκτικά με βάση τους εκπαιδευτικούς μας στόχους. Από επιτραπέζια παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέχρι έξυπνες εφαρμογές που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών, πιστεύουμε πως όλοι οι μαθητές (μικροί και μεγάλοι) θα έπρεπε να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία που είναι ευχάριστη αλλά και αποτελεσματική.

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *