Αν και πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τα οφέλη που έχει η τεχνική της αφήγησης (storytelling) στην μάθηση, καμία προσαρμογή δεν έχει γίνει στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός από τις εκθέσεις που πρέπει να γράφουν οι μαθητές περιστασιακά, δεν δίνονται δυνατότητες στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά είτε στον γραπτό ή προφορικό λόγο.

Ευτυχώς όμως υπάρχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια που κάνουν ακριβώς αυτό. Οι κύβοι του Rory (Rory´s Story Cubes) δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές μας να εκφράζονται δημιουργικά, φτιάχνοντας ιστορίες που φαντάζονται εκείνη την στιγμή. Το παιχνίδι αυτό αποτελείται από 9 κύβους (ζάρια αν θέλουμε) οι οποίοι περιέχουν 6 διαφορετικές παραστάσεις ο καθένας. Συνεπώς, μπορούμε να έχουμε πάνω απο 10,000,000 συνδυασμούς παραστάσεων και άπειρους συνδυασμούς ιστοριών, καθώς ο κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται και φαντάζεται με διαφορετικό τρόπο. Αφού λοιπόν ανακατέψουν τους 9 κύβους και τους βάλουν με την σειρά, οι μαθητές μας μπορούν να φτιάξουν ιστορίες σύμφωνα με αυτά που βλέπουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιχνίδι αυτό βραβεύτηκε ως το νούμερο 1 (βραβεία Dr Toy) εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς βοηθάει πάρα πολύ στην δημιουργικότητα και στην έκφραση των μαθητών. Στο σχολείο μας το χρησιμοποιούμε κυρίως για να βελτιώσουμε τις προφορικές ικανότητες των μαθητών μας στα Αγγλικά, καθώς μπορεί να ωφελήσει από τον πιο ομιλητικό έως τον πιο εσωστρεφή μαθητή.

 

Share The Story

About the author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *